sm md lg xl

Consilium Safety Sweden har förvärvat brandlarmsföretaget Brand- & Säkerhetsgruppen i Skåne AB (BRSG) och befäster därmed ytterligare sin position på den svenska marknaden för branddetektering. Genom förvärvet tillförs såväl viktig kompetens som kontaktnät och betydande kunder, vilket tillsammans ger goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt. 

”Förvärvet av BRSG är en viktig komponent i vår tillväxtstrategi i Sverige. Företaget har varit återförsäljare av Consiliums brandlarmsprodukter sedan tio år tillbaka, så vi känner dem väl. Med förvärvet breddar vi marknaden, får in nya kunder och stärker vår kompetens”, säger Ulf Petersson, vd för Consilium Safety Sweden och regional manager Nordics.  

Med förvärvet tillförs en rad större kunder, däribland Scandic Triangeln och Pågens Bageri, bägge i Malmö, liksom Lomma kommun. BRSG har cirka 260 installerade anläggningar, i huvudsak runtom i Skåne. Med cirka 50 av dessa finns serviceavtal, vilka i fortsättningen kommer att hanteras av Consilium Safety Sweden. 

Samtliga medarbetare i det förvärvade bolaget övergår till Consilium Safety Sweden där de tidigare ägarna till BRSG dessutom får ledande roller i bolagets svenska organisation. Robert Sjöström går in som projektledare med en teamledande roll vid Malmökontoret, medan David Holmberg förstärker servicearbetsledningen.   

Consilium Safety Sweden har som ambition att växa kraftigt inom landsegmentet i de nordiska länderna de närmaste åren, både organiskt och genom förvärv. För att stötta detta mål har Consilium Syd, Väst och Öst nyligen slagits samman till en gemensam operationell och juridisk enhet i Sverige, Conslium Safety Sweden, som skapar en större och starkare organisation.   

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ulf Petersson, vd Consilium Safety Sweden
E-post: ulf.petersson@consiliumsafety.com
Telefon: +46 706 33 14 00 

Consilium Safety Group
Consilium Safety Group är en världsledande tillverkare av säkerhetsteknik för marin-, olje- och gas-, transport- och byggsektorn. Genom att kombinera säkerhetsexpertis med intelligent detektering bidrar företaget till att rädda liv, materiella tillgångar och miljön. Det som började 1912 med hastighetsloggar är numera ett internationellt företag drivet av innovation. Consilium Safety Group har sitt säte i Göteborg och har 55 kontor som täcker alla tidszoner. Bolaget strävar efter att vara en bra arbetsplats för alla dess 900 anställda. För mer information, se www.consiliumsafety.com. 

Talk safety with us

There are thousands of questions regarding safety. But there are also thousands of answers. Talk safety with us – we are ready when you are.