sm md lg xl

Vi tar fram unika elektroniklösningar med hög kostnadseffektivitet och korta ledtider. Med ägandeskap för hela produktionkedjan löser vi allt från kretskort till boxbuilding och kablage. Våra lösningar är dessutom anpassade för en mängd olika marknader med höga krav emot standarder. Det innebär att vi förverkligar idéer som möter alla möjliga kravbilder, alltid med hög kvalité.

Vilka krav har du på dina produkter?

Våra olika tjänster

Kontraktstillverkning

Grunden för CSS Productions verksamhet är kontraktstillverkning, vilket innebär att vi producerar produkter eller delar enligt överenskommelse med kund. Vi producerar allt från prototyper till stora serier med högt automatiserad tillverkning. För att säkerställa att produkterna är av rätt kvalitet och fungerar som de ska, genomför vi noggranna kontroller både manuellt och automatiskt under hela produktionsprocessen. Vi har också byggt upp vår produktion med ett effektivt flöde (LEAN produktion) för att öka kostnadseffektiviteten och minska ledtiden både internt och för våra kunder.

Boxbuilding​

Vi har mångårig erfarenhet av slutmontering och kapsling av enheter till färdiga produkter, både i små och stora mängder. Vi gör allt från mekanisk montering till kablage, känsliga skärmar, övrig slutmontering och apparatskåp. Många av våra kunder har produkter som används i krävande miljöer med höga krav på skydd mot,skydd mot korrosion, kemisk påverkan, termisk chock, vibrationer och annat som kan påverka produkten negativt. Därför erbjuder vi skyddslackering och ingjutning av komponenter eller hela kretskort som effektivt skyddar produkten från påverkan.

Vi genomför också en noggrann slutkontroll och testning för att säkerställa att produkten är fullt funktionsduglig och av hög kvalitet. Detta görs antingen i kundspecifika testutrustningar eller med andra testmetoder som vi har utvecklat. Målet är alltid att säkerställa en lång livslängd för produkten.

Utveckling och konstruktion – från idé till kontraktstillverkning.

Vi är experter på att hjälpa till med utveckling och framtagning av nya produkter, och vi föredrar att samarbeta nära med kunden redan från idéstadiet för att tillhandahålla vår kunskap om komponentval och design för producerbarhet. Genom ett stort lager med standardkomponenter och en inköpsavdelning med ett brett nätverk, kan vi oftast erbjuda korta ledtider vid tillverkning av prototyper.

Vårt erfarna team förbereder och programmerar prototyper i det normala produktionsflödet och kontroller och justeringar sker i samråd med vår kvalitetsavdelning. Vi anser att kvalitetsåterkoppling från kunden är en viktig del i samarbetet mellan oss och kunden för att förbättra produkterna. Vi rapporterar och följer upp saker som: Val av komponenter, placering, lodmängd, dragning av ledarbanor, padstorlek, isolationsavstånd, värmefördelning på kortytan, kapsling, montering m.m. inför nästa steg i utvecklingsprocessen.

Kablage

Vi tillverkar kablage av varierande komplexitet för både stora och små kunder. Under tillverkningen följer vi noga kundspecifika beskrivningar och ritningar. Vi utför också alltid inspektioner för att se till att allt fungerar som det ska och är av hög kvalité. Många av våra kunder vill också att vi ska testa kablarna enligt deras egna specifika metoder, och vi tar givetvis hand om detta.

Vi har en bred kunskap inom kablage och använder endast högkvalitativa material och välkända varumärken. Vi skär kablarna med hög precision både automatiskt och manuellt för att inte skada trådarna. Vi erbjuder också förtenning, isolering och försegling för att fullborda kompletta kabelsystem.

En pålitlig leverantör med lång erfarenhet

Consilium Safety Sweden Production består idag av cirka 40 medarbetare. Vi har nyligen flyttat till nya produktionsvänliga lokaler på Hisingen i Göteborg. Med både stora och små kunder inom alla olika segment så har en gedigen erfarenhet byggts upp och flera av våra medarbetare har över 20 års erfarenhet av tillverkning och konstruktion. Givetvis är vi också ISO certifierade för kvalitets- och miljöledningssystem, vilket innebär att du som kund kan vara säker på att du är i trygga händer.

Ta gärna kontakt med oss

christer-1

Christer Dalgren
TEKNISK SÄLJARE
christer.dalgren@consiliumsafety.com
070-752 92 10

christian-1

Christian Werder
OPERATIV CHEF
christian.werder@consiliumsafety.com
070-422 58 52