sm md lg xl

Consilium Safety Groups ambition är att växa kraftigt inom landsegmentet i de nordiska länderna de närmaste åren, både organiskt och genom förvärv. För att stötta detta mål har Consilium Syd, Väst och Öst slagits samman till en gemensam operationell och juridisk enhet i Sverige, Conslium Safety Sweden, som skapar en större och starkare organisation. 

”Vi vässar vår organisation med en ny gemensam strukturför att växa och nå nya höjder. Genom denna förändring blir Consilium Safety Group en större, starkare gemensam organisation. Beslutet att slå samman de olika verksamheterna i Sverige är en del av vårt mål att bygga One Consilium”, säger Nicklas Bergström, vd för Consilium Safety Group.

Consilium är välkänt i Sverige, Danmark och Norgeför sina driftsäkra brandlarmsystem anpassade för krävande miljöer i byggnader och inom den marina sektorn. Med den nya organisationen, där gemensamma administrativa funktioner samlas på ett ställe, kommer bolaget att kunna arbeta mer effektivt och lägga mer tid på sina kunder.

”Vi vill vara den mest engagerade och kundorienterade leverantören och då är det viktigt att ha ett enhetligt bemötande gentemot kunden”, säger Nicklas Bergström.

Den nordiska marknaden för brand- och gasdetektering är både mogen och konkurrensutsatt och har under de senaste åren genomgått en konsolidering. Nordenmarknaden beräknas vara värd 5,5 miljarder kronor, varav Sverige svarar för cirka 2,1 miljarder kronor.

”Consilium Safety Group har en tydlig ambition att kraftigt växa vår affärer inom landsegmentet i de nordiska länderna, både organiskt och genom förvärv. Vi kommer också att utöka vårt produkterbjudande”, säger Nicklas Bergström.

Den nya organisationen beräknas vara helt genomförd under innevarande år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicklas Bergström, vd Consilium Safety Group
E-post: nicklas.bergstrom@consiliumsafety.com
Telefon: +46 708 57 41 12

Consilium Safety Group

Consilium Safety Group är en världsledande tillverkare av säkerhetsteknik för marin-, olje- och gas-, transport- och byggsektorn. Genom att kombinera säkerhetsexpertis med intelligent detektering bidrar företaget till att rädda liv, materiella tillgångar och miljön. Det som började 1912 med hastighetsloggar är numera ett internationellt företag drivet av innovation. Consilium Safety Group har sitt säte i Göteborg och har 55 kontor som täcker alla tidszoner. Bolaget strävar efter att vara en bra arbetsplats för alla dess 900 anställda. För mer information, se www.consiliumsafety.com.

Talk safety with us

There are thousands of questions regarding safety. But there are also thousands of answers. Talk safety with us – we are ready when you are.