sm md lg xl

Chief Human Resources Officer

Location: Gothenburg, Sweden

Vill du vara med och bygga vår framtid att bli ”One Consilium” där du ges möjlighet att utveckla och driva vårt strategiska HR-program tillsammans med vårt globala ledningsteam? Är du drivande med stark förmåga att gå från ord till handling?

I rollen som Chief Human Resources Officer kommer du att arbeta i en bred roll med ansvar för såväl strategisk kompetens- och organisationsutveckling som operativa delar avseende transformering och administration av uppgifter inom HR-området. Du har det totala ansvaret strategiskt, taktiskt och operativt och förväntas ha förmåga att arbeta brett med ansvar för samtliga HR-processer inom koncernen. Du förväntas vara ett aktivt stöd åt CEO att bygga ”One Consilium” och att i det arbetet ta en aktiv roll i koncernledningens strategiska utvecklingsarbete. Du bidrar t ex med verktyg och kunskap att bygga en gemensam företagskultur, ger förslag på effektiviseringar och organisatoriska förbättringar som gynnar bolagets förmåga att leverera och att vara kostnadseffektiv samt agerar du stöd åt koncernledningen och bolagets övriga ledare. Vidare kommer dina arbetsuppgifter bland annat innefatta:

  • Förändringsledning utifrån koncernledningens beslutade initiativ inom områden som management training och kompetensutveckling för koncernen i sin helhet
  • Agera lednings- och utvecklingsstöd med målsättningen att stärka Consilium Safety Group’s företagskultur
  • Utveckla och implementera koncerngemensamma HR policys, processer och verktyg för rekrytering, utbildning, avveckling och talangutveckling,
  • Utifrån beslutad affärsplan balansera och naturligt driva strategiska och organisatoriska utmaningar med operativa dagliga frågor
  • Utmana och stödja företagsledningen med förslag på nya arbetsformer som stödjer organisationens leveransförmåga,
  • Bygga upp och leverera relevant rapportering och data för HR-området

Ditt HR-team består av 3-5 personer med ansvar som Business support såväl som områden för löneadministration och projektledning. Indirekt finns HR-ansvariga i dotterbolagen som du samverkar tillsammans med. Chief Human Resources Officer ingår Consilium Safety Group’s koncernledning och rapporterar till CEO.

Den vi söker

För att lyckas i detta uppdrag har du en dokumenterad god förmåga att leda och övertyga andra i en planerad och önskad riktning. Uppdraget ställer höga krav på erfarenhet av organisations- och ledningsutveckling och du har för uppdraget gedigen erfarenhet av att driva utveckling som förändringsledare med goda resultat som följd.

Rätt person stimuleras i uppdrag som ställer krav att driva strategiska frågeställningar som också innebär operativt genomförande. Då uppdraget är globalt och organisationen är mångkulturell krävs att du har minst 15 års erfarenhet inom HR-området med flera års erfarenhet från internationell global industriell miljö. Du har erfarenhet av att bygga upp en HR-funktion med strukturer och processer som är skalbara för framtida tillväxt. Du har en master inom Human Resources Management och/eller inom något motsvarande område alternativt 10 års yrkeserfarenhet inom området för Human Resources med dokumenterad erfarenhet inom en internationell industrikoncern.

Vidare ställer uppdraget krav på att du är van att föra dig på olika nivåer i en internationell kontext och förstår utmaningarna som en mångkulturell miljö kan innebära för att bygga en gemensam kultur och överenskommelser. Det är viktigt att du skapar förtroende för dig som person såväl som för ditt ansvarsområde vilket ställer krav på att du har en mycket god kommunikativ förmåga i kombination med trygghet i din kompetens och erfarenhet. Krav är att du, utöver svenska språket, behärskar engelska språket både i tal och skrift.

Vår målsättning är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Vi söker dig som vill vara med på vår resa.
Placeringsorten är Göteborg.

Kontaktuppgifter och ansökan

I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Finnveden Executive. För ytterligare information är Du välkommen att kontakta rekryteringskonsult, Anne Palmgren på mobilnummer +46 707 127222 alternativt maila anne.palmgren@finnvedenexecutive.se.
Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, www.finnvedenexecutive.se

Välkommen med din ansökan!